A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

SAB gerbonis PAR MUMS

Satversmes aizsardzības birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts drošības iestāde. SAB tika izveidots 1995. gadā, pamatojoties uz Saeimas pieņemto Satversmes aizsardzības biroja likumu.

SAB galvenie uzdevumi ir izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība. Kā Nacionālā drošības iestāde SAB veic pats un kontrolē NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzību valsts institūcijās, kurās notiek darbs ar NATO un Eiropas Savienības klasificēto informāciju.

SAB darbojas saskaņā ar Nacionālās drošības likumu, Valsts drošības iestāžu likumu, Satversmes aizsardzības biroja likumu, likumu „Par valsts noslēpumu”, Operatīvās darbības likumu un ar šiem likumiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem.