A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

Par speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam piešķiršanas kārtību

Pēc Saeimas vēlēšanām aktualizējoties jautājumam par speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam piešķiršanu, Satversmes aizsardzības birojs (SAB) norāda uz kārtību, kādā tās tiek izsniegtas.

Kā norādīts likuma “Par valsts noslēpumu” 10. panta 3. daļā, Saeimā personu atbilstību drošības prasībām pārbauda SAB.

Speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam nav nepieciešama visiem Saeimas deputātiem. Lai varētu pilnvērtīgi veikt savus amata pienākumus, atļauja ir vajadzīga deputātiem, kas darbojas Saeimas komisijās, kur var būt jāskata ar valsts noslēpumu saistīti jautājumi.  Tā ir Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija; Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija; Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija; Eiropas lietu komisija; Juridiskā komisija; Nacionālās drošības komisija; Ārlietu komisija; Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija; Publisko izdevumu un revīzijas komisija un Parlamentārās izmeklēšanas komisija.

Lai sāktu pārbaužu procesu atļauju izsniegšanai, SAB jāsaņem pieprasījumu no Saeimas par to, kuriem deputātiem speciālā atļauja būs nepieciešama.

Pēc tam notiek personu izvērtēšana atbilstība likuma prasībām. Vērtēšanas kritēriji ir ietverti likumā “Par valsts noslēpumu”.

Personas pārbaudes termiņš ir trīs mēneši. Ja objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu termiņu nav iespējams ievērot, to iespējams pagarināt vēl līdz trim mēnešiem, par to paziņojot personai.

Kārtību, kādā iesniedzami dokumenti, lai uzsāktu vērtēšanas procesu speciālās atļaujas saņemšanai, nosaka 2004. gada 6. janvāra Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.21 - Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu 11. punkts.

Lai saņemtu speciālo atļauju, personai institūcijā, kurā veiks darbu ar valsts noslēpumu jāaizpilda aptaujas lapa un jāiesniedz parakstīts saistību raksts. Ar parakstu aptaujas lapā jāapliecina, ka iepazinusies ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbu ar valsts noslēpumu, ir brīdināta par aptaujas lapā norādīto ziņu pārbaudi un ka sniegtā informācija ir patiesa. Jāiesniedz divas fotogrāfijas (3 × 4 cm), kā arī autobiogrāfija, ja persona uz pieeju valsts noslēpuma objektiem pretendē pirmo reizi.

Jāpiebilst, ka speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšana nedod tiesības iepazīties ar NATO vai Eiropas Savienības (ES) klasificēto informāciju. Ja personas amats ir iekļauts to amatu sarakstā, kurus pildot, saistībā ar veicamā darba raksturu, ir vajadzīga pieeja arī šādai informācijai, nepieciešams saņemt sertifikātu darbam ar NATO un/vai ES klasificēto informāciju.  

SAB aicina visus to amatu kandidātus, kuru darbā būs nepieciešams saņemt atļauju pieejai valsts noslēpumam, savlaicīgi iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai birojs varētu pārbaudes atļauju izsniegšanai veikt iespējami ātrā termiņā.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, pārbaudes tiks veiktas īpaši rūpīgi.

2022.10.06