AKTUALITĀTES

Ieteikumi informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai valsts un pašvaldību institūcijās un informācijas tehnoloģiju kritiskajā infrastruktūrā*

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī informācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra:

 

 

 

 

 

Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu: rekomendacijas@sab.gov.lv

*Ieteikumi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 4.1 punktu.

2019.07.19