A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

SAB izveido mājas lapu

Satversmes aizsardzības birojs (SAB) ir izveidojis mājas lapu – www.sab.gov.lv.

Tās mērķis ir veicināt patiesas informācijas par SAB pieejamību. Birojam ir nozīmīga sabiedrības uzticēšanās – bez sabiedrības atbalsta nevar īstenot SAB uzdevumus.

Pagājušā gada maijā birojs pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē sagatavoja publisku pārskatu par tā darbību. Mājas lapas izveide ir nākamais solis efektīvas saiknes ar sabiedrību nodrošināšanai.

Mājas lapā par SAB darbību ir visa informācija, ko neliedz izpaust likums. Tā dod iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes par biroja darbību, kā arī palīdzēt birojam, sniedzot jebkuru informāciju par iespējamiem valsts drošības apdraudējumiem vai jebkuru citu, jūsuprāt, nozīmīgu informāciju. Mājas lapa var kalpot arī sabiedrības izglītošanai par SAB kompetenci un vietu valsts drošības iestāžu kopumā, kā arī novērst dažādu mītu rašanos nepietiekamas informācijas dēļ.

2005.03.11