A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

SAB 2005.GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

2005. gads Satversmes aizsardzības birojam (SAB) ir bijis stabila darba un attīstības gads. Tika turpināta mērķtiecīga darbība, veicot SAB pamatuzdevumus – izlūkošanu, pretizlūkošanu un Nacionālās drošības iestādes funkcijas – NATO un Eiropas Savienības (ES) klasificētās informācijas aizsardzību. 

Satversmes aizsardzības biroja darbību lielā mērā ietekmē Latvijas aktīvā iesaistīšanās starptautiskos procesos. Līdz ar Latvijas dalību NATO un ES, Latvijas karavīru atrašanos miera uzturēšanas misijās Irākā un Afganistānā, Latvija ir ne tikai ieguvusi uzticamus sabiedrotos un viņu atbalstu, bet arī kļuvusi par stabilu citu valstu izlūkdienestu interešu objektu. Kā piemēru var minēt pētījumu centra „Agentura.ru” secinājumu, ka „Baltijas valstis ir teju vienīgās bijušās Padomju Savienības republikas, kuru teritorijā Krievijas specdienesti nodarbojas ar klasisko spiegošanu. Iemesls vienkāršs – tā ir visātrākā iespēja iegūt NATO noslēpumus”. 

Līdz ar iesaistīšanos NATO un ES, SAB kā Latvijas Nacionālā drošības iestāde atbild par abu šo organizāciju klasificētās informācijas saņemšanu, uzskaiti un aizsardzību valstī. Tā kā izlūkošanas tehnoloģijas kļūst arvien sarežģītākās un rafinētākas, šis uzdevums liek SAB arvien attīstīt un uzlabot savu materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī rūpīgi veikt darbinieku apmācību. 

PRETIZLŪKOŠANA

2005. gadā bija vērojama vairāku valstu speciālo dienestu aktivitāšu palielināšanās Latvijā, kas galvenokārt saistīta ar Latvijas NATO un ES dalībvalsts statusu un no tā izrietošo sadarbības attīstību. 

Aizvadītajā gadā SAB novērsa ārvalstu izlūkdienestu 8 darbinieku centienus iekļūt un darboties Latvijā, no kuriem viens bija identificēts kā sevišķi aktīvs un agresīvs izlūks. Tas tika panākts aktīvas pretizlūkošanas darbības rezultātā, vēl pirms vīzas izsniegšanas identificējot citu valstu specdienestu darbiniekus un iekļaujot tos personu sarakstā, kurām aizliegts iebraukt Latvijā, vai arī aktīvu pasākumu rezultātā apgrūtinot izlūkdienestu virsnieku darbību Latvijā, līdz pat situācijai, kad tie bija spiesti pamest valsti. 

SAB pretizlūkošana ir identificējusi politiskos un ekonomiskos jautājumus, kas interesē citu valstu izlūkdienestus. Par šiem intereses objektiem regulāri tika informētas Latvijas augstākās amatpersonas valsts interesēm atbilstošāko lēmumu pieņemšanai. Būtiski, ka aizvadītajā gadā novēroti gadījumi, kad ārvalstu speciālo dienestu darbinieki ne tikai vāc informāciju par interesējošajiem jautājumiem, bet arī mēģina veidot Latvijas sabiedrisko domu un ekspertu viedokli sev vēlamā virzienā. 

IZLŪKOŠANA

Izlūkošanas mērķi un darbība Latvijas apstākļos ir cieši saistīti un sasaucas ar pretizlūkošanas darbu. SAB izlūkošanas darbība 2005. gadā galvenokārt tika vērsta uz informācijas ieguvi par atsevišķu citu valstu plānoto politiku iepretim Latvijai, īpaši pirms konkrētiem pasākumiem, kas varētu izraisīt starptautisku rezonansi. 

Aktīvi izlūkošanas pasākumi tika veikti pirms plānotās ASV prezidenta Džordža Buša vizītes Latvijā, kā arī iespējamā Latvijas apdraudējuma noskaidrošanai pēc 2005. gada 7.jūlija sprādzieniem Londonā.

Aizvadītajā gadā SAB identificēja Krievijas Federācijas valstisko un nevalstisko struktūru vēlmi izzināt iespējamos veidus, kā ietekmēt 2006.gada oktobrī gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātus. Veicot izlūkošanas un pretizlūkošanas darbības, SAB rūpīgi seko līdzi šiem procesiem, un informē par tiem atbildīgās valsts amatpersonas. 

Pretterorisma jomā 2005.gadā tika veikta virkne izlūkošanas pasākumu, lai iegūtu informāciju par potenciāliem terorisma draudiem attiecībā uz Latviju. Šajā jomā SAB cieši sadarbojas ar Drošības policijas Pretterorisma centru. Veicot informācijas apmaiņu ar partnerdienestiem, tiek plānotas būtiskas starptautiskas pretterorisma operācijas.


VALSTS NOSLĒPUMA, NATO UN ES KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA


2005. gada jūlijā SAB apakšstruktūra – Nacionālā Drošības iestāde – koordinēja un aktīvi līdzdarbojās NATO Drošības biroja ikgadējā inspekcijā Latvijā. Pārbaudes rezultātā tika secināts, ka NATO klasificētās informācijas aizsardzības pasākumi valstī pilnībā atbilst NATO drošības prasībām.

Pagājušā gada pirmajā ceturksnī tika veikta iepriekš darbam ar ES un NATO klasificēto informāciju sertificēto institūciju ikgadējā pārbaude, par NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzības prasību ievērošanu. Pērn darbam ar NATO un ES klasificēto informāciju sertificētas 9 jaunas institūcijas, tostarp arī Nacionālo Bruņoto spēku štābs.

Lai celtu efektivitāti un drošību darbā ar klasificētu informāciju SAB ir veicis apmācības un konsultējis vairākas valsts institūcijas par klasificētās informācijas aizsardzības jautājumiem, tai skaitā, Saeimu, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku štābu un tā apakšstruktūras. 

Nacionālās Drošības iestādes personāla drošības grupa veikto pārbaužu rezultātā 431 amatpersonai ir izsniegusi sertifikātu darbam ar NATO klasificēto informāciju, 449 amatpersonām ar ES klasificēto informāciju un 617 personām piešķirta pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Gada laikā 24 Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar valsts noslēpumu, ir izsniegti industriālās drošības sertifikāti.

SAB 2006.GADA DARBA PRIORITĀTES

2006. gadā SAB izlūkošanas un pretizlūkošanas galvenās interešu jomas būs ārvalstu specdienestu darbība Latvijā un iespējamās aktivitātes, citu valstu politiskās intereses Latvijā un ietekmes instrumenti, kā arī citu valstu ekonomiskās intereses un aktivitātes Latvijā. 

Kopīgi ar Drošības policijas Pretterorisma centru tiks turpināts darbs potenciālo terorisma draudu Latvijai savlaicīgā apzināšanā, novērtēšanā un novēršanā. 

2006. gadā tiek plānota aktīva SAB līdzdalība, nodrošinot NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes Rīgā sekmīgu norisi. Pirmkārt, kopīgi ar pārējām valsts drošības iestādēm tiks apzināti potenciālie apdraudējumi. Otrkārt, tiks veikta aktīva sadarbība ar NATO dalībvalstu izlūkdienestiem un NATO Drošības biroju atbilstoši NATO pieņemtajai praksei, organizējot Alianses augsta līmeņa tikšanās. Un, treškārt, tiks veikti visa veida klasificētās informācijas aizsardzības pasākumi – atļauju izsniegšana darbam ar NATO klasificēto informāciju personām, kurām tas nepieciešams, industriālās drošības sertifikātu izsniegšana, kā arī klasificētās informācijas pārraides sistēmu nodrošināšana un sertificēšana.

2006.03.31