A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NORMATĪVIE AKTI

Likumi

               - Nacionālās drošības likums
               - Satversmes aizsardzības biroja likums
               - Operatīvās darbības likums
               - Likums „Par valsts noslēpumu"

Ministru kabineta noteikumi

                - Valsts noslēpuma objektu saraksts

                - Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi

                 - Industriālās drošības sertifikātu noteikumi

 SAB iekšējie normatīvie akti 

- SAB amatpersonu profesionālās ētikas kodekss