A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

 NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

Personāla drošība

Personāla drošības nodaļa veic personu pārbaudi attiecībā uz pieejas tiesībām NATO un ES klasificētai informācijai, izsniedz attiecīgas pakāpes sertifikātus darbam ar NATO un ES klasificēto informāciju un apkopo informāciju par personām, kas ir saņēmušas sertifikātus. Pārbaudes ietvaros tiek veiktas pārrunas ar personām, kas pretendē pieejai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET klasificētai informācijai un visu pakāpju NATO klasificētai informācijai. Pieeja NATO un ES klasificētai informācijai var tikt piešķirta tikai personām, kuras ir saņēmušas attiecīgas kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

NDI izsniedz sertifikātus darbam ar NATO un ES klasificēto informāciju:

- Latvijas Republikas valsts iestāžu darbiniekiem,
- personām, kas individuāli piesakās darbam NATO un ES struktūrās un aģentūrās,
- komersantu darbiniekiem, kam līgumu izpildes ietvaros nepieciešama pieeja klasificētai informācijai.

Pārbaudes procesā ir svarīgi nodrošināt NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzību un drošību, liedzot pieeju personām, par kurām ir ziņas, kas liecina par to neuzticamību un nelojalitāti, tādā veidā ievērojot saistības, kuras ir apņēmusies pildīt Latvijas Republika.