A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

Informācijas aizsardzība elektroniskā vidē

NDI uzdevums ir nodrošināt valsts noslēpuma, NATO un ES klasificētās informācijas drošību elektroniskā vidē ar tehniskām un administratīvām metodēm: 

 - konsultēt un palīdzēt izvērtēt telpu atbilstību no elektromagnētiskā izstarojuma vājinājuma drošības aspektiem,
- palīdzēt veikt informācijas sistēmu drošības izvērtēšanu, plānot sistēmas, kā arī noteikt specifisku tehnisko līdzekļu (piemēram, šifru iekārtu) atbilstību izmantošanai dažādu informācijas klasifikācijas pakāpju aizsardzībai,
- veikt visu to šifrēšanas sistēmu apkalpošanu, uzskaiti un kontroli, kuras nodrošina kriptogrāfisko aizsardzību NATO un ES klasificētajai informācijai un valsts noslēpuma objektiem Latvijā.

Lai informācijas sistēmā drīkstētu apstrādāt valsts noslēpuma objektus un NATO vai ES klasificēto informāciju, NDI nepieciešams šo sistēmu akreditēt. Akreditācija ir apstiprinājums, ka sistēma atbilst savam uzdevumam un tās darbības videi noteiktajam drošības prasību kopumam darbībai attiecīgajā riska līmenī.