A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

SAB UZDEVUMI

SAB galvenie uzdevumi ir izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība.

Kā Nacionālā drošības iestāde SAB veic pats un kontrolē NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzību valsts institūcijās, kurās notiek darbs ar NATO un Eiropas Savienības klasificēto informāciju.

SAB nodršina mobilo telefonu sarunu kontroles iekārtas darbību. Ar šīs iekārtas palīdzību mobilo telefonu sarunu kontroli veic Latvijas valsts drošības un tiesībsargājošās iestādes, kam to atļauj likums. Pārtvertie dati tiek automātiski nodoti tai iestādei, pēc kuras iniciatīvas uzsākta telefonsarunu pārtveršana.