A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

   UZRAUDZĪBA UN KONTROLE

Spēkā esošajā Latvijas likumdošanā pār SAB darbu ir noteikts visaptverošs, piecu dažādu līmeņu kontroles un pārraudzības mehānisms.

Parlamentārā kontrole

SAB ir pakļauts parlamentārajai kontrolei, ko realizē Saeimas Nacionālās drošības komisija. SAB vienmēr ir sadarbojies ar Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem, un allaž ir sniedzis informāciju par visiem deputātus interesējošiem biroja darba aspektiem.

Ministru kabineta pārraudzība

SAB kā izpildvaras institūcija atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. SAB darba pārraudzību valdība veic ar Tieslietu ministra starpniecību, taču ik gadu SAB nepastarpināti visam Ministru kabinetam sniedz plašu un izsmeļošu ziņojumu par gada laikā paveikto, kā arī izklāsta un saskaņo ar valdību nākamajā gadā veicamos prioritāros uzdevumus. Ministru kabinets ir tiesīgs valsts drošības iestādēm uzdot atsevišķu uzdevumu izpildi.

Tiesas kontrole

Visas trīs valsts drošības iestādes, tai skaitā SAB, ir pakļautas vienotam tiesu kontroles mehānismam pār sevišķā veidā veicamajiem operatīvajiem pasākumiem. Sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu nepieciešamību un pamatotību izvērtē Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvaroti Augstākās tiesas tiesneši. Tiek realizēti vienīgi tādi sevišķā veidā veicamie operatīvās darbības pasākumi, kuru pamatotību un atbilstību likumam ir atzinis Augstākās tiesas tiesnesis, un kuru veikšanu tiesnesis ir sankcionējis.

Ģenerālprokuratūras uzraudzība

SAB darbības, jo īpaši sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu likumību regulāri pārbauda ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori. Veicot uzraudzību, ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori var iepazīties ar valsts drošības iestāžu rīcībā esošajiem dokumentiem, materiāliem un iegūto informāciju. Vismaz reizi mēnesī, iepriekš nebrīdinot, Satversmes aizsardzības birojā ierodas Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurori, kas pārbauda telefonsarunu kontroles sistēmā ievadīto numuru atbilstību saņemtajām Augstākās tiesas tiesnešu sankcijām.

Finanšu kontrole

SAB piešķirto valsts finanšu līdzekļu izlietojuma likumību un pamatotību ik gadu likuma „Par valsts kontroli” kārtībā pārbauda Valsts kontroles amatpersonas, bet operatīvo līdzekļu izlietojuma atbilstību likumam pārbauda Valsts kontrolieris personīgi.