A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

KONTAKTI

Nepieciešamības gadījumā, kā arī, ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga biroja darbā, aicinām sazināties ar Satversmes aizsardzības biroju.

Kontaktinformācija

Adrese sūtījumiem: a/k 286, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67025407
Fakss: 67025406
E-pasts: infoATsab.gov.lv vai sabATsab.gov.lv 

Nacionālā drošības iestāde
Tālrunis: 67025463 
E-pasts: ndiATsab.gov.lv

Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs
Tālrunis: 67227778 
E-pasts: tsdcATtsdc.gov.lv

Presei
Tālrunis: 28386600
E-pasts: infoATsab.gov.lv